Njoftim për provime

Provimi nga lënda e Gjuhës shqipe II do të mbahet të hënën, më 12.2.2017, prej ores 13:00, salla SO2.

Pedagogji e edukimit parashkollor do të mbahet më 20.2.2017, prej orës 8:00, salla SO2.

Gjuhë angleze II do të mbahet më 21.2.2017, prej orës 8:00, salla SO2.