Njoftim për regjistrim të semestrit dimëror

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik, Ekonomik dhe Edukimit, se afati për regjistrimin e semestrit dimëror është prej datës 05.11.2018 deri me datën 09.11.2018.