Njoftim për shtyrje të provimit në lëndën “Gjuhë Angleze II”

Njoftohen studentët e vitit të parë se provimi nga lënda “Gjuhe Angleze II”, i parashikuar të mbahet me datë 18.09.2017, shtyhet për orën 14:00 të së njejtës ditë.