Njoftim për studentët e vitit të dytë që nuk e kanë fituar kushtin

Në bazë të vendimit të Senatit, studentët e vitit të dytë, të cilët nuk kanë arritë kushtin për regjistrimin e vitit të tretë u mundësohet organizimi i procesit të ligjëratave dhe ushtrimeve për të gjitha lëndët e vitit të dytë. Njoftohen studentët e vitit të dytë se pjesëmarrja në këto ligjërata është obligative.