Njoftim për studentët e vitit të parë

Njoftohen studentët e vitit të parë të Fakultetit Ekonomik, se testi i parë vlerësues në lënden “E Drejta Biznesore”, do të mbahet me datë 9 dhjetor (e mërkure).

Studentët janë të ndarë në dy grupe dhe i nënshtohen testit në këtë orar:

  1. Drejtimi MXHI nga ora 08:00.

2. Drejtimi BFK nga ora 09:00.

Studentët për të hyrë në test duhet të vijnë sipas grupit dhe kohës, si dhe të kenë ID-në dhe letërnjoftimin.