Njoftim për studentët të cilët kanë kaluar nga UP-ja në UMIB

Provimi nga Gjuha angleze (drejtimi Informatikë Inxhinierike) për studentët të cilët kanë bërë kalim nga UP-ja në UMIB do të mbahet të mërkurën me 25/01/2017 me fillim nga ora 11:00.