Njoftim për transferim të studimeve

Këtu mund ta gjeni njoftimin për trasferim të studimeve nga universitetet tjera në Fakultetin Ekonomik në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë.

Kliko këtu: Njoftim per transferimin e studenteve per vitin akademik 2017-2018[2717]