Provimi në lëndën “Klinika Juridike Civile” është shtyer dhe do të mbahet më 1 korrik 2016, nga ora 13:00

Njoftohen studentët e vitit të dytë se provimi në lëndën “Klinika Juridike Civile” është shtyer dhe do të mbahet më 1 korrik 2016, nga ora 13:00.