Orari i mësimit për semestrin dimëror 2015/16

Orari i mësimit për semsetrin dimëror 2015/16 për Fakultetin Ekonomik

Viti i parë, Banka, Financa dhe Kontabilitet dhe Menaxhment dhe Informatik, kliko këtu

Viti i dytë, Banka, Financa dhe Kontabilitet, kliko këtu

Viti i dytë, Menaxhment dhe Informatikë, kliko këtu