Orari i provimeve për afatin e Janarit

Bashkangjitur gjeni orarin e provimeve për afatin e Janarit në nivelin Bachelor dhe Master në drejtimet e Fakultetit të Gjeoshkencave.

 Gjeologji- Bachelor

Gjeologji- Master

Xehetari- Bachelor

Xehetari- Master

Materiale dhe Metalurgji- Bachelor

Materiale dhe Metalurgji- Master