Orari i semestrit dimëror për vitin e parë dhe të dytë 2015/2016

UNIVERSITETI I MITROVICЁS ‘’ISA BOLETINI’’

FAKULTETI I EDUKIMIT

VITI AKADEMIK 2015 / 2016 – VITI I PARЁ – SEMESTRI DIMЁROR,  kliko këtu

VITI AKADEMIK 2015 / 2016 – VITI I DYTË – SEMESTRI DIMЁROR, kliko këtu