Orari i mësimit për semestrin dimëror 2015/16, Makineri

Orari i mësimit për semsetrin dimëror, viti akademik 2015/16

Departamentin: Makineri Prodhuese, kliko këtu