Orari mësimor për vitin e parë 2015/2016

UNIVERSITETI I MITROVICЁS ‘’ISA BOLETINI’’

FAKULTETI JURIDIK

VITI AKADEMIK 2015 / 2016 – VITI I PARЁ – SEMESTRI DIMЁROR, kliko këtu