Kryetar i Parlamentit Studentor

Fitim Latifaj

E-mail: fitim.latifaj@umib.net

Mob: 049682881

 

Nënkryetarë  të Parlamentit Studentor

Shpresa Musa

E-mail: shpresa.musa@gmail.com

 

Egzon Salihu

E-mail: egzon_s14@live.com

 

Sekretare e Parlamentit Studentor

Fjolla Peci

E-mail: fjolla.peci1@gmail.com

 

Anëtarë të Parlamentit Studentor

Bujar Xhosha

E-mail: bujarxhosha@gmail.com

 

Behar Manxholli

E-mail: behar_m87@hotmail.com

 

Islam Ahmeti

 

Për aktivitetet e Parlamentit Studentor mund të njoftoheni edhe në faqen e facebookut:

https://www.facebook.com/Parlamentiumib