Provimet e parapara të mbahen më datë 12.09.2016, do të mbahen më datë 13.09.2016


Njoftohen studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike se provimet e parapara të mbahen më datë 12.09.2016, do të mbahen më datë 13.09.2016 për shkak të Ditës së Kurban Bajramit.
Provimet mbahet në të njejtën kohë dhe në të njejtin vend si më parë.