Provimet: “Filozofi e edukimit” dhe “Hyrje në psikologji”, mbahen më 4.7.2017 nga ora 10.00 dhe 11.00.

Njoftohen studentët se provimet: “Filozofi e edukimit” dhe “Hyrje në psikologji”, shtyhen dhe do të mbahen më 4.7.2017 nga ora 10.00 dhe 11.00.