Provimi në lëndën “E drejta romake” është shtyer dhe do të mbahet më 9 korrik 2016

Njoftohen studentët e vitit të parë se provimi në lëndën “E drejta romake” është shtyer dhe do të mbahet më 9 korrik 2016, nga ora 10:00.