Provimi në lëndën “E drejta administrative” është shtyer dhe do të mbahet më 15 shtator

Njoftohen studentët e vitit të dytë se provimi në lëndën “E drejta administrative” është shtyer dhe do të mbahet më 15 shtator (e enjte) 2016, nga ora 10:00.