Provimi në lëndën “Hyrje në psikologji”, viti II, mbahet më 30.09.2017

Njoftohen studentët e vitit të dytë  në Fakultetin e Edukimit se provimi në lëndën “Hyrje në psikologji”, mbahet më 30.09.2017.