Provimi në lëndën “Shkathtësi komunikuese”, mbahet më 1 qershor 2017, prej orës 09:00

Njoftohen studentët e vitit të parë në  departamentin “Informatikë Inxhinierike” se provimi në lëndën “Shkathtësi komunikuese”, mbahet më 1 qershor 2017, prej orës 09:00.