Provimi “Vendosja në biznes”, shtyhet për datën 20.09.2017

Njoftohen studentët që kanë paraqitur provimin në lëndën “Vendosja në biznes”, te prof. ass. dr. Bashkim BELLAQA, se provimi shtyhet për datën 20.09.2017, nga ora 11:00, salla SO2 .