PUNËTORI – KONTROLLI I AKSIDENTEVE TË MËDHA KU PËRFSHIHEN SUBSTANCAT E RREZIKSHME

Këtu mund ta gjeni njoftimin për punëtorinë “KONTROLLI I AKSIDENTEVE TË MËDHA KU PËRFSHIHEN SUBSTANCAT E RREZIKSHME” – PARANDALIMI I HUMBJEVE NË PROCESET INDUSTRIALE.

1 MARS 2018

 10.00 – 12.00

Kliko: Posteri Universiteti i Mitrovices_ligjerate_1.03.2018[1]