Rezultatet e kollokfiumit të dytë nga lënda “Menaxhment”

Këtu mund të gjeni rezultatet e kollokfiumit të dytë nga lënda “Menaxhment”

Kliko këtu: Rezultatet Menaxhment, Kollokfiumi II.