Rezultatet e kolokviumit të dytë nga lënda “Kontabiliteti”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e kolokviumit të dytë nga lënda “Kontabiliteti” në vitin e parë.

Kliko këtu: Rez_K1_K2_BK_10.06.2017_Mitrovicë