Rezultatet e provimit në “Statistikë”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit në “Statistikë”, të mbajtur më 30.04.2016.

Kliko këtu: Rezutatet në Statistikë – Prill 2016