Rezultatet e provimit në lëndën “Kontabilitet i menaxhmentit”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit në lëndën “Kontabilitet i menaxhmentit”, mbajtur më 29 . 04. 2016.

Kliko këtu: Rezultatet e Provimit K.M