Rezultatet e provimeve në lëndët që kanë bartës profesorin, Qazim Tmava

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimeve për afatin e qershorit, që kanë bartës profesorin, Qazim Tmava.

Kliko këtu: Financa , Drejtimi BFK dhe MI, Qershor, 2016

Kliko këtu: Financa e Korporatave, Drejtimi BFK, Qershor, 2016

Kliko këtu: Financa Nderkombetare, Qershor, 2016

Kliko këtu: Kontabilitet 1, Drejtimi BFK dhe MI Qershor 2016

Kliko këtu: Kontabiliteti Financiar, Qershor 2016