Rezultatet e provimeve në lëndët që kanë bartës profesorin, Qazim Tmava

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimeve në lëndët që kanë bartës profesorin, Qazim Tmava.

Kliko këtu: FINANCA NDERKOMBETARE

Kliko këtu: FINANCA

Kliko këtu: Kontabiliteti I

Kliko këtu: KONTABILITETI, VITI I PARE