Rezultatet e provimit nga lënda “Menaxhment”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet nga provimi i mbajtur në lëndën “Menaxhment”.

Kliko këtu: Rezultatet e provimit nga lenda Menaxhment