Rezultatet e provimit nga lënda Statistike

Prof.Dr. Mujë Gjonbalaj

Asistent: Filloreta Kunoviku Demiri

Lenda: STATISTIKE, TETOR 2015, kliko këtu