Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda e Gjuhës shqipe I–Fillor G1

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit nga lënda “Gjuha shqipe I” – Fillor G1

Kliko këtu: Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda e Gjuhës shqipe I – Fillor – janar 2016