Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda e Gjuhës shqipe II – Fillor

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit me shkrim nga lënda e Gjuhës shqipe II – Fillor – janar 2016:

Kliko këtu: Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda e Gjuhës shqipe II – Fillor – janar 2016