Rezultatet e provimeve në lëndët: “Biznes i Vogël dhe i Mesëm”, “Ndërmarrësia” dhe “Hyrje ne Biznes”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimeve në lëndët: “Biznes i Vogël dhe i Mesëm”, “Ndërmarrësia” dhe “Hyrje ne Biznes”.

Kliko këtu: Rezultatet BVM, Prill 2017!

Kliko këtu: Rezultatet Ndermarresi, Prill 2017!

Kliko këtu: Rezultatet Hyrje ne Biznes, Prill 2017!