Rezultatet e provimeve në “Mjedisi i biznesit” dhe “Vendosja në biznes”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimeve në lëndët: “Mjedisi i biznesit” dhe “Vendosja në biznes”.

Kliko këtu: Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Mjedisi i biznesit 20092017 UMIB

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda Vendosja në biznes