Rezultatet e provimit final në lëndën “Menaxhmenti Financiar”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit final në lëndën “Menaxhmenti Financiar”. Nëse ka të pakënaqur me rezultatet të paraqiten me kohë për  refuzimin e notave, në mënyrë që mos të evidentohen në SEMS.

Kliko këtu: Rezultatet e Provimit Final Menaxhmenti Financiar UMIB