Rezultatet e provimeve në lëndët: “Kontabilitet i menaxhmentit” (viti II), “Analiza e pasqyrave financiare” (viti III) dhe “Auditimi” (viti III)

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit në lëndët: “Kontabilitet i menaxhmentit” (viti II), “Analiza e pasqyrave financiare” (viti III)  dhe “Auditimi” (viti III)

Kliko këtu: KM-II

Kliko këtu: Analiza e pasqyrave

Kliko këtu: Auditimi – vitit III