Rezultatet e provimit në lëndën “Auditimi”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit në  lëndën “Auditimi” për vitin e tretë.

Kliko këtu: Rez_K1_K2_Auditimi_29.05.2017_Mitrovicë