Rezultatet e provimit në lëndën “Hyrje në biznes”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit në lëndën “Hyrje në biznes” në të dy programet:

Kliko këtu: Rezultatet Hyrje ne Biznes,Qershor2017BFK

Kliko këtu: Rezultatet Hyrje ne Biznes,Qershor2017MNXH