Rezultatet e provimit në lëndën: “Informatika e biznesit”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit në lëndën: “Informatika e biznesit”.

Kliko këtu:  Fakulteti Ekonomik – Inf. e Biznesit (1)