Rezultatet e provimit në lëndën “Menaxhimi i resurseve humane”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit në lëndën “Menaxhimi i resurseve humane”.