Rezultatet e provimit në lëndët: “Kontabiliteti i menaxhmentit” dhe “Kontabilitet”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit në lëndët: “Kontabiliteti i menaxhmentit” dhe “Kontabilitet”.

Kliko këtu: Rez_KM_12.02.2018_Mitrovice_web

Kliko këtu: Rez_Kontabilitet_05.02.2018_Mitrovicë