Rezultatet e provimit nga lënda “Biznesi i Vogël dhe i Mesëm”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit nga lënda “Biznesi i Vogël dhe i Mesëm”.

Kliko këtu: Rezultatet BVM, Janar 2017!