Rezultatet e provimit nga lënda e Kontabilitetit dhe Mikroekonomis

Dr Sci Qazim TMAVA

Lënda Kontabilitet dhe Mikroekonomi, kliko këtu