Rezultatet e provimit nga lënda “Menaxhimi i investimeve”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit nga lënda “Menaxhimi i investimeve”, të mbajtur me datën 27.01.2018.

Kliko këtu: Rezultatet e provimit nga Menaxhimi i Investimeve