Rezultatet e provimit nga lënda “Mjedisi i biznesit”

Rezultatet e provimit nga lënda “Mjedisi i biznesit”, të mbajtur me datën 20.06.2017.

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit me shkrim nga lënda Mjedisi i biznesit Departamenti B.K.F. 20062017 UMIB (1)