Rezultatet e provimit nga lënda “Mjedisi i biznesit”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit nga lënda “Mjedisi i biznesit”.

Kliko këtu: