Rezultatet e provimit nga lënda “Mjedisi i biznesit”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit nga lënda “Mjedisi i biznesit”.

Kliko këtu: Mjedisi i biznesit