Rezultatet e provimit nga lënda “Statistikë”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit nga lënda “Statistikë”.

Kliko këtu: