Rezultatet e provimit nga lënda “Vendosja në biznes”

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimit nga lënda “Vendosja në biznes”.

Kliko këtu: