REZULTATET E PROVIMIT PRANUES TË STUDENTËVE PËR VITIN AKADEMIK 2015/2016, AFATI I DYTË

Fakulteti i Gjeoshkencave shpall rezultatet e afatit të dytë për vitin akademik 2015/2016

Lista e rezultateve të provimit pranues për afatin e dytë si vijon:

Departamenti i Xehetarisë, kliko këtu

Departamenti i Gjeologjisë, kliko këtu

Departamenti Materiale dhe Metalurgji, kliko këtu